Đa Phúc Central Park – Tâm điểm đầu tư bất động sản Dương Kinh

  • Tên dự án: Dự án Đa Phúc Central Park
  • Vị trí: Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
  • Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty cổ phần BĐS Duyên Hải
  • Quy mô: 136 lô
  • Diện tích: 90 – 387 m2
  • Pháp lý: Dự án đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, sổ đỏ từng lô.